Hoever staan we met de legalisering van Online Gokken?

Hoever staan we met de legalisering van Online Gokken?

De vraag van hoever ze eigenlijk in de tweede kamer staan met de legalisering van online gokken is er nog steeds. Wij van Gokk.nl proberen hierin eindelijk eens duidelijkheid te krijgen. Afgelopen zomer leken ze al een heel eind te zijn, maar eigenlijk zijn we nog nergens. Het kabinet zette toen het licht op groen op online gokken te gaan legaliseren. Paar dagen later was de Raad van Staat het niet eens met het wetsvoorstel, waardoor er weer uitstel dreigde te komen. Maar hoever zijn we nu? Wat is de stand van zaken? Wanneer kunnen Nederlanders ook eindelijk eens legaal gokken op het internet, en wanneer kunnen de online casino’s een Nederlandse licentie krijgen, en de wet niet te hoeven omzeilen? Gokk.nl geeft licht op deze zaak.

De Tweede Kamer heeft onlangs gereageerd op het wetsvoorstel “Kansspelen op afstand”. De reactie van de Tweede Kamer kunt u in dit PDF bestand lezen. Waar we het eigenlijk op neer komt, is dat we nog niet eens op de helft zijn met het legaliseren van online gokken. Er moeten nog veel stappen gemaakt worden, en de volgende stap is een schriftelijke reactie van Staatssecretaris Teeven op de voorgelegde vragen. En dit zijn nogal veel vragen. Ook zal het voorstel voorgelegd moeten worden aan de Eerste Kamer. Wat we dus proberen te zeggen is dat alles, weer, langer duurt dan gepland. Tot nu toe zijn we nog maar de eerste twee fases gepasseerd.

Fase 1. Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2. Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.

Fase 3. Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
Fase 4. Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
Fase 5. Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
Fase 6. Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.

Er moeten nog veel maatregelen ondernomen worden in het voorgesteld wetsvoorstel. Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van vergunning. Ook zouden spelers zich moeten kunnen identificeren. Hierbij wordt gedacht aan het tonen van een verificatie betalen op den aam van de speler gestelde betaalrekening en het tonen van een paspoort of identiteitsbewijs. De lagere regelgeving voor online gokken zal of eind 2014 of begin 2015 starten. Er zijn verder geen wetenschappelijke studies die een betrouwbaar beeld kunnen geven van de omvang en oorzaken van mogelijke substitutie-effecten tussen de offline markt en de online-markt. De kans is klein dat de Kamer nog aanvullende onderzoeken wilt zien. Alle partijen zijn het er over eens dat er een regelgeving moet komen, anders gaan de Nederlanders bij de buitenlandse sites gokken, en zo loopt het schatkistje van Nederland uiteraard veel geld mis. De Nederlandse wetgeving op kansspelen is al 50 jaar oud en onveranderd gebleven. Het wordt dus tijd voor modernisering!

Kunnen bedrijven die online gokken willen aanbieden zich al aanmelden?
Ja, vanaf 1 december kunnen partijen die interesse hebben in een toekomstige vergunning voor online kansspelen zich vast bij de Kansspelautoriteit (KSA) melden via een formulier. Dat is geen formele aanvraag. De KSA wil een indruk krijgen hoeveel partijen straks een vergunning zullen aanvragen en zij kunnen zo alvast kennismaken.

Comments are closed.

Scroll To Top